Eticheta

Logos

L

Cum a început teologia?

Istoria teologiei creștine nu începe cu începutul. Adică, teologia creștină a început mult după umblarea lui Isus Hristos pe pământ, alături de ucenici, și chiar după ce ultimii ucenici și apostoli au murit. Teologia este reflecția Bisericii asupra mântuirii aduse de Hristos și asupra Evangheliei acelei mântuiri pe care au propovăduit-o și explicat-o apostolii secolului I. Apostolii s-au bucurat...

Îngrijorări hermeneutice

În ciuda descendenței sale creștine bogate, hermeneutica și-a risipit, în ultima vreme, moștenirea. Interpretul risipitor a părăsit casa autorității și a pornit în căutarea autonomiei iluministe. În timp ce străbătea deșertul criticismului însă, resursele sale s-au terminat. Flămând de semnificație, și-a dorit să fie chemat din nou. Acum însă, amețit de libertate și de foame, citește cu...

La început era Cuvântul

Analizând expresia ce deschide prologul ioanin (Ioan 1.1), Dorin Ștefănescu face următoarea remarcă: Dacă la început era Cuvântul înseamnă că în Cuvânt se îngemănează două calități: primordialitatea și vestirea. Afirmația apare în primul capitol al lucrării Metafizică și credință (Paideia, București, 2005). Felul în care fenomenologul român prinde cele două sensuri mi se pare remarcabil. Astfel...

Armonia proporțiilor

Frumusețea este în primul rând o armonie a proporțiilor. Același lucru e adevărat și pentru Cuvântul lui Dumnezeu: frumusețea și binecuvântările lui sunt percepute cel mai bine atunci când felurita sa înțelepciune este prezentată în proporțiile ei reale. Aici au dat mulți greș, în trecut. Un singur aspect al adevărului lui Dumnezeu a impresionat în așa măsură pe cineva, încât persoana respectivă...

Cuvinte despre soție

În deschiderea cărții Strigătul sufletului (Logos, Cluj, 2011), cei doi autori aduc speciale mulțumiri soțiilor pentru sprijinul acordat. Am apreciat mult cuvintele așternute pe pagină, motiv pentru care vi le ofer drept pildă și delectare: Dan B. Allender: Și, în final, dragostea vieții mele, Rebecca, nimeni nu stârnește în mine pasiunea cerului și nu-mi poate frânge inima sau oferi un crâmpei...

Cele două dorințe

Care este diferența dintre ambiția sfântă și dorința carnală? Diferența constă, pur și simplu, în următorul aspect: ce urmărim să avem și pe cine dorim să slujim. Dorința pământească luptă să obțină, să adune și să se pună la adăpost de foame, nesiguranță și nedreptate, ca și cum n-ar exista Dumnezeu – sau, cel puțin, nu un Dumnezeu vrednic de închinarea noastră. Dorința cerească se...

Gustul vieții spirituale

Chiar dacă Dumnezeu ne dăruiește perioade de mare bucurie spirituală în viață, mai devreme sau mai târziu îngăduie ca să apară și dificultăți pentru a ne forma, pentru ca noi să gustăm mai mult din viața spirituală. Și asta nu numai aici; Dumnezeu nu se gândește doar la cei câțiva ani ai pregătirii noastre din această viață, ci are în vedere întreaga veșnicie. Trebuie să învățăm să devenim...

Ce este Evanghelia?

Se știe îndeajuns de bine ce înseamnă cuvântul Evanghelie pentru greci. Însă Sfânta Scriptură îl înțelege prin excelență ca veste bună și îmbucurătoare a harului care ne e oferit nouă în Isus Hristos; ca să învățăm a disprețui lumea, bogățiile sale învechite și desfătările sale deșarte, pentru a dori acest bun de neprețuit cu toată dragostea noastră și pentru a-l îmbrățișa cu multă râvnă, când ne...

Cuplul care a cedat

Henri Blocher este un autor încă prea puțin tradus în românește. Editura Logos (Cluj) a spart oarecum gheața cu o lucrare de forță: Revlația originilor. Este o analiză superbă a primelor 11 capitole din Genesa, dar nu o exegeză în stil clasic. Avem mai degrabă un exercițiu de fenomenologie biblică, o analiză a marilor teme legate de începuturi. Peste puțin timp voi încerca o recenzie a aceste...

Vibrații ale inimii (C.S. Lewis)

Puțini evanghelici români nu au auzit măcar de C(live) S(taples) Lewis (1898-1963). Mulți cred că i-au citit cu nesaț cărțile și le-au recomandat apoi altora. Savant și scriitor britanic, a predat o vreme la Oxford (1925-1954), apoi – până la sfârșitul vieții – la Cambridge. Specialist în literatura medievală și renascentistă, avea să scrie una dintre cele mai interesante cărți pe...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.