Comunismul e inexplicabil…

C

Andrei Scrima nota în jurnal:

Comunismul e inexplicabil prin sine și prin condițiile locului unde a apărut. El e explicabil doar văzut din Occident. E o erezie occidentală îndreptată împotriva Orientului. Orientul a fost lovit în partea sa slabă și a cedat. Dar el s-a retras, în același timp, în sine însuși, în afară de istorie. Ceea ce a urmat de aici e foarte interesant: ierarhia superioară, clerul ofical al Bisericii, s-a contaminat în mare parte; aceasta însă a permis păstrarea pură a credinței și vieții spirituale în zona situată dincolo de atingerea temporalului.

Câtă luciditate și coerență! O frază plină de realism și forță; o pledoarie pentru adevărul care te purifică.

Aș fi curios să vă aud părerile în legătură cu enunțul de mai sus. Mulțumesc.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.