Eticheta

comunismul

c

„Hristos străbate încă pământul!”

Într-adevăr, Hristos străbate încă pământul: prin trupul Său mistic, acum, pe când atunci l-a străbătut prin trupul Său fizic. Evanghelia a fost preistoria Bisericii, așa cum Biserica este istoria posterioară evangheliei. Lui i se refuză și astăzi un loc în casele de oaspeți, precum odinioară la Betleem; noi Irozi cu nume sovietice sau chineze Îl persecută cu sabia; alte satane se ivesc pentru a...

A-ți trăi necontenit trecutul

Există în istoria lumii evenimente de un inedit izbitor. Ceva ce nu părea posibil dar, odată consumate, devin în mod obligatoriu irepetabile. Grozăvia și impactul acestor puncte fierbinți de pe harta umanității uimesc până la perplexitate, chemând la o continuă interpretare. Unul dintre aceste evenimente este Holocaustul sau șoah-ul, după cum îl denumesc evreii. Este punctul acela în care istoria...

Când trecutul te scoate la tablă

Reflexul de a privi în urmă este o constantă în viața omului. Nu putem înainta necontenit, preocupați doar de ceea ce facem și ceea ce plănuim. Fără acest recurs la tradiție, la ceea ce s-a întâmplat cândva sau la ceea ce a determinat lucrurile prezente, este imposibil să mergem cu adevărat înainte. Faptele trecutului devin adevărate lecții în școala vieții, iar amintirile ne slujesc drept...

Rugăciunea săptămânii (92)

Misteriosule Suveran, astăzi îmi pare un lucru atât de zadarnic să-Ți vorbesc! Umilirea distruge un suflet mult mai lesne decât tortura. Azi-dimineață, anchetatorul mi-a cerut să deschid gura. Este un lucru care ni se cere să-l facem destul de des pentru ca autoritățile să se convingă dacă nu cumva vreun deținut a ascuns în gură o otravă. Însă de data aceasta, când eu am deschis gura, ofițerul mi...

LAGĂRUL: născut în Cuba, devenit băiat mare în Rusia

Noțiunea de lagăr destinat internării civililor apare în 1896 în Cuba, când armata spaniolă inițiază „reconcentrarea” populației rurale pentru a izola independenții, și în 1900, în timpu războiului burilor, englezii grupând în această formulă populațiile afrikaander. Războiul din 1914-1918 este prienic creșterii numărului lagărelor – lagărele de prizonieri de război, lagăre de ostatici...

Printre nemiloase amintiri

Comunismul a produs, printre altele, nenumărate monografii. Stalinismul – înțelegând aici forma extremă a comunismului – a amprentat istoria recentă într-un mod covârșitor. Mărturiile, mai mult sau mai puțin literare, uimesc fiecare generație de atunci încoace. Acest malaxor al civilizației, acest distrugător a tot ce-i nobil și frumos, acest mutilator al credinței a pus multe condeie...

Petre Pandrea despre Vladimir Ghika (1)

A fost la noi un caz scandalos, prinţ din casă veche domnitoare valahă, care, în loc să fie un monden pur sau să ajungă un prim-ministru, a luat crucea lui Christos pe umăr. S-a făcut călugăr, soldat al bisericii romano-catolice, părăsind biserica noastră ortodoxă. Vladimir Ghika s-a născut la 13 decembrie 1873 şi doarme somnul de veci, somnul drepţilor, în cimitirul leprozeriei naţionale de la...

Comuniștii și americanii

Comuniştii erau terorişti, nu dădeau internet la oameni. Ei se bătea cu americanii, care lea dat la temelie, că avea mai multe bombe atomice. Citat copiat ad litteram dintr-o lucrare de bacalaureat 2013. Elevul sau eleva patriei descrie în variantă post modernă relația dintre comuniști și americani. O relație beligerantă, după cum vedeți, dar totuși o relație. Drept introducere, autorul ne...

Vremuri grele

Anul 1977. Un an greu pe mai multe planuri. În plin comunism, în preajma anilor 80, ani de sărăcie și încercare pentru poporul român. Fotografia surprinde una dintre cele mai mari avalanșe de pe Valea Prahovei. O dezlănțuire fără precedent a natrurii pune în mișcare forțe din toate sectoarele de activitate. Voluntari, militari și deținuți încearcă să dezgroape locuințe și cabane îngropate de...

Realitatea în haidefinișăn

Mai toate produsele vizuale ni se servesc, de ceva timp, în H(igh) D(efinition). O manie în toată puterea cuvântului. Pretențiile noastre – ca privitori – ating paroxismul. Calitatea imaginilor ce le consumăm trebuie să fie în mod necesar de o înaltă definiție. Mai toți suntem deja specialiști. Sesizăm precaritatea imaginilor cu o precizie uimitoare și, pe loc, suntem gata să acuzăm...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.