„Căsătoriile umplu pământul; fecioria, raiul”

C

Afirmația îi aparține lui Ieronim, unul dintre literații de frunte a primelor secole creștine. Invocată abundent în Evul Mediu, afirmația compară căsătoria cu virginitatea. Urmând o serie de raționamente, Părinții Bisericii considerau virginitatea net superioară oricărei relații conjugale. Raționamentul de bază era legat de viața din Eden. Dacă Adam și Eva n-au avut relații intime în grădină, înseamnă că neînceperea vieții sexuale este, în sine, o stare paradisiacă.

Sigur că argumentul poate fi discutat din multe unghiuri. Totuși, nu putem ignora un filon puternic de  gândire a creștinismului timpuriu. Acest elogiu adus celibatului a răzbit până azi, cu toate că o relație conjugală este absolut în regulă din punct de vedere biblic. Astfel, renunțarea la intimitate sexuală îl plasează pe cel în cauză mai sus. Abstinența își primește, într-un fel, recompensa unei stime populare. Și mai este ceva: jocul interesant al proporțiilor. Căsătoriții sunt majoritatea, celibatarii sunt minoritatea. Un elitism voalat ne surâde din spatele întregului concept.

Strict dogmatic, afirmația din titlu are multe neajunsuri. Raiul nu este locul exclusiv al celibatarilor, iar abstinența nu este mântuitoare în sine. Tocmai de aceea n-ar trebui să-l abordăm din această perspectivă. El trebuie citit în cheia vremii, drept o încurajare pentru cei care erau (sau măcar doreau) să trăiască diferit. Ieronim, el însuși un spirit cu multe deschideri, făcea doar o pledoarie pentru virginitate (și nu o doctrină a ei). Zona sexualității umane va rămâne în continuare un mister, în dimensiunea ei ultimă. Dezbaterea îmi aduce aminte de expresia apostolului Pavel: Fiecare are de la Dumnezeu darul lui. Cum viața conjugală este atât de particulară, de intimă și de complexă; la fel viața celibatară își are savoarea, profunzimea și interogațiile ei.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.