Biblia în obiectiv

B

Acoperind aproape 600 de pagini, cartea lui John BartonO istorie a Bibliei: povestea celei mai importante cărți a lumii – este, fără îndoială, o reușită. Anglican, profesor la Oxford, specializat pe Vechiul Testament și configurația canonului biblic, Barton se face înțeles chiar și în chestiunile complicate. După cum declară, a purces la scrierea acestei cărți cu gândul la creștinii simpli, fără pregătire teologică, dar și la cei care au dubii și neclarități în ceea ce privește textul sacru. Și astfel, parcurând pagină după păgină, constați că autorul și-a atins țelul, oferindu-ne o avizată apologie a Sfintei Scripturi, într-o perioadă în care sincretismul și necunoașterea face multe victime.

Structurată în patru părți, lucrarea ne introduce mai întâi în tainele Vechiului Testament. Cea mai mare parte a Scripturii este explicată în contextul ei geografic, religios, cultural și social, tocmai pentru a înțelege mediul în care s-a transmis revelația divină. Urmează, cum e și firesc, Noul Testament. Abordarea rămâne aceeași, cu o incursiune obligatorie în contextul primului secol, pentru a putea înțelege mai apoi literatura epistolară și Evangheliile (neapărat în această ordine). Partea a treia face însă pasul mai departe, ce stă sub titlul: Biblia și textele ei. Cum s-au adunat toate cărțile sfinte într-un canon de sine stătător, cum au fost ele uitlizate în contextul creștinismului primar și ce manuscrise au ajuns până la noi, iată subiecte fascinante care ne leagă – precum o punte izbăvitoare – de vremuri demult apuse, când autorii biblici scriau. În fine, ca o concluzie firească, autorul ne propune și o dezbatere despre înțelesurile Bibliei. Avem aici o ilustră lecție de hermeneutică, o însoțire avizată în ceea ce privește principiile de interpretare ale textului sacru. Desigur, totul asezonat cu o perspectivă istorică și teologică de cea mai bună calitate.

Deși pare intimidantă – prin lungimea și acribia ei – această carte rămâne totuși o lectură necesară. Spun asta mai ales cu gândul la cei care citesc doar în românește. Apreciabil demersul editurii Humanitas de a oferi publicului un asemenea material, într-o traducere impecabilă și o grafică atractivă. Cu toate că, așa cum veți remarca, argumentele sunt uneori foarte tehnice și chiar lipsite de încărcătura duhovnicească pe care am aștepta-o, ele sunt totuși bine alese. Prin sinteza și erudiția ei, cartea ne racordează la cercetarea recentă, deschizând înaintea ochilor noștri un înalt orizont de înțelegere. Trebuie luată cu lingurița, dar consumată până la capăt. Diversitatea aromelor pe care mintea noastră, prin papilele ei gustative, o va resimți nu ne va produce decât o senzație de plăcere și cunoaștere. Spor!

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.