Categoria

Biblice

B

Strigătul însetării

Samson este cel mai proeminent judecător dintre toți. Mă gândesc în primul rând la generozitatea cu care este prezentat în materialul biblic (4 capitole). Născut prin făgăduință, crescut într-o familie de oameni pioși, Samson a avut încă de la început o misiune grea. Filistenii erau la granițele țării, iar victoriile precedente îi făceau stăpâni pe situație. Poporul recăzuse în idolatrie, teama...

Despre Rugăciunea Domnească

Mă preocupă de ceva vreme rugăciunea Tatăl Nostru. Unii văd în ea șase cereri (petiții), alții șapte. Diferența e dată de cum citim expresia: și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Aflu că de-a lungul primelor secole această rugăciune a fost ținta unei alegorizări de toată frumusețea. Și mai aflu că în utlimele secole ea este pusă în paralel cu Decalogul. Așa cum primele...

Răul și solul inimii

Pornind de la Pilda semănătorului descrisă în Evanghelii, filozoful creștin Michael Henry pune în dreptul primelor trei pământuri un anumit tip de rău. Cu puțin timp înainte de a pleca dintre noi, Henry a scris mici comentarii asupra unor pasaje din Evanghelii care au fost reunite postum în volumul Cuvintele lui Hristos. Revenind, iată observațiile lui: 1. Sămânța căzută lângă drum. Aici răul...

Cunoașterea prin smerenie

Spre deosebire de artă și de filosofie, teologia nu este cunoaștere prin ambiționare ci cunoaștere prin smerenie; umilința este cheia care îi deschide porțile sacrului, miezul și absolutul ființei. Dacă arta și filosofia încearcă o cunoaștere a ființei prin escaladare, teologia o face prin coborâre, prin pătrundere. Pe de altă parte însă, chiar dacă recunoaștem această argumentare, persistă încă...

Biblia pe locul doi

În urma unui sondaj de opinie, aflăm că Biblia se află pe locul doi în preferințele românilor. Pe locul I a ieșit Pe aripile vântului (3,02%), iar pe următoarele, Moromeții, Cel mai iubit dintre pământeni, Cei trei mușchetari, Shogun. Cărțile cu conținut religios sunt preferate de doar 6% din publicul cititor. Consumatorii de beletristică se duc în primul rând spre romanele polițiste (12%) și...

Trei plângăreli… biblice

Pregătindu-mi o predică despre părtășia creștină mă lovesc tangențial și de cârtirile din Faptele Apostolilor 6.1. Într-o manieră interesantă, aceste plângăreli au condus la decizia de a așeza cei șapte diaconi în slujbă. Nu ar fi singurul caz din Scriptură în care Dumnezeu se folosește de momente delicate pentru a-Și îndeplini planurile. Dar să revenim. Cârtirea primei comunități –...

Zilele Creației

Nu trebuie să fi student la teologie pentru a te întreba: Câte ore a avut o zi din Genesa 1? Cititorul onest ajunge destul de repede la această dilemă. În căutarea răspunsului unii citesc diverse comentarii sau pur și simplu își întreabă păstorul. Faptul că aflăm despre o seară și o dimineață nu ne lămurește lucrurile până în ultima instanță. Istoria interpretării zilelor Creației este de o...

Patru profeți, aceeași neprihănire

Prins în hățișurile unei istorii milenare, poporul evreu ne uimește mereu. Prin intermediul literaturii biblice pe de o parte și a celei extracanonice pe de alta, suntem puși față în față cu mutațiile de tot felul pe care acest popor le-a suferit. Nu trebuie să fi un exeget de sistem sau un hermeneut abil pentru a observa anumite subtilități. Dumnezeu îi alege pe vremea când erau doar o familie...

Biblia în înțelegerea lui Paul (2)

După cum am promis, continuăm cu aprecierile fiului nostru, Paul, asupra cărților Bibliei. Pentru noi ca părinți este o mare bucurie să-l vedem consecvent și silitor. Nădăjduim ca aceste lecturi să-l urmărească de-a lungul întregii vieți. Așadar, din Neemia am înțeles că trebuie să avem răbdare și credință întotdeauna; din Psalmi am înțeles că trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu în orice vreme cu...

Vechiul Testament (din nou)

După ce într-o postare trecută prezentam gândurile lui Philip Yancey despre Vechiul Testament, revenim și cu alte aprecieri. Consider că citatele de mai jos reprezintă o lărgire a sferei de înțelegere a primei părți a Sfintei Scripturi. Lectură plăcută! „Vechiul Testament ar putea fi asemănat cu o încăpere bogat mobilată însă slab luminată. Introducerea luminii nu adaugă nimic la cele existente...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.