Categoria

Biblice

B

Biblia în înțelegerea lui Paul (1)

Odată cu trecerea în 2011, fiul nostru Paul s-a angajat să citească Biblia de la început până la sfărșit. Are 10 ani iar cutezanța lui ne umple inimile de bucurie, ca părinți. Într-o zi i-am cerut să scrie într-un caiet impresiile pe care i le lasă cărțile biblice după lectură. Iată, în parte, ce a rezultat: Din Geneza am înțeles că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile. Din Exod am înțeles că trebuie...

O zi în Capernaum

Sub acest titlu pun unii comentatori textul din Marcu 1.21-39. Imediat după botez, Mântuitorul se duce în Galileea pentru a proclama Evanghelia Împărăției, a face minuni și a-Și dovedi natura divină. Acest spațiu rău văzut de către evrei avea să devină solul fertil pentru lucrarea mesianică a Domnului nostru. De o parte și de alta a Mării Galileii, Mântuitorul proclama Vestea cea Bună și-i...

Școala lui Pavel

Fără îndoială că apostolul Pavel a fost un mare misionar. În perioada antihoniană credem că apostolul a fondat și un fel de școală de misiune. Cele patru călătorii misionare nu sunt altceva decât peripluri pastorale de mare intensitate. Și totuși, cercetătorii Noului Testament au văzut în activitatea lui Pavel și o altă latură importantă. Sugerăm aici o preocupare didactică a apostolului, o...

Tablele Legii

Deși corpusul de legi dat la Sinai stă sub sintagma Legea, cele zece porunci au fost scrise pe două table (de piatră). Pare o găselniță, dar teologii creștini au încercat de-a lungul timpului să repartizeze poruncile pe aceste două table. Foarte puțini dintre ei au văzut în această mențiune doar o metaforă, majoritatea interpretând-o literal. Generic se crede că pe o tablă (numită convențional...

Despre Vechiul Testament

Într-o lucrare dedicată Vechiului Testament, autorul creștin Philip Yancey face câteva afirmații interesante. Nefiind teolog de sistem nu trebuie să vă așteptați la analize riguroase. Cu toate acestea, a citi cartea Biblia pe care a citit-o Isus e o treabă bună. V-o recomand cu drag, dacă încă n-ați lecturat-o. „De câte ori citim Vechiul Testament, citim Biblia pe care a citit-o şi folosit-o Isus...

Compasiune și logică

Vă îndemn dar fraților – spune apostolul Pavel în Rom. 12.1. Apoi se grăbește să așeze temelia: pentru îndurarea lui Dumnezeu. Prin urmare despre El este vorba întâi. Acum, odată pusă baza, creștinii trec la acțiune: să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească – conchide autorul. Câteva...

Erezia și Biserica Primară

Filipeni 3.2 este unul dintre cele mai caustice porțiuni din epistolele pauline. De curând am meditat la pasajul cu pricina și am fost surprins de nuanțele descoperite. Am aflat, după cum vă voi împărtăși, că în spatele fiecărei metafore care-i descrie pe eretici se află o altă metaforă care sugerează Biserica lui Hristos. După cum se va vedea, există o corespondență logică, un fel de antiteză...

Petru și Pavel: prietenie și apostolat

Căpetenii ale apostolilor,  Raze ale Soarelui celui înțelegător, Luminătorii celor din întuneric, Temelii neclintite ale dumnezeieștilor învățături, Căpetenii ale învățăceilor și, nu în ultimul rând, Prieteni ai lui Hristos. Acestea sunt doar câteva dintre titulaturilor pe care cei doi – Petru și Pavel – le-au primit din partea tradiției creștine. Destinele lor s-au întrepătruns pe...

Singularitatea creștinismului

Citind Cuvântul înainte a volumului Documente care stau la baza Noului Testament (Paul Barrett, Logos, 2010), am dat peste un citat interesant. Scris de către Peter F. Jensen, arhiepiscop anglican de Sydney, el evidențiează caracterul particular al mișcării creștine. Creștinismul este un caz singular, prin faptul că pretenția sa de a revela adevărul nu se bazează pe revelații mistice particulare...

Petru, Pavel și Ioan

Nu sunt doar trei nume de apostoli. Istoria gândirii creștine încarcă biografiile lui Petru, Pavel și Ioan cu o semnificație unică. Sunt văzuți ca și triada apostolică, adevărate paradigme ale creștinismului universal. Teologul Emil Bock (1895-1959), colaboratorul apropiat al lui Rudolf Steiner, împarte creștinismul plecând de la cei trei apostoli. Avem astfel creștinismul petrin, creștinismul...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.