„Venit-a ziua ciocnirii!”

V

Isus se urcă la Templu ca să nimicească Templul. Le va lăsa romanilor lui Titus truda de a-i dărma zidurile, de a-i sparge pietrăria, de-a pune foc clădirilor, de a-i prăda bronzul și aurul, de-a schimba în grămezi de pietre fumegânde măreața cetățuie a lui Irod. Dar Isus nimicește, a nimicit avuțiile pe care Templul cel trufaș le tot scoate în văzul oamenilor, cu pietrele-i așezate una peste alta, rânduite ca pe sfoară, cu cerdacurile-i așternute pe lespezi și cu porțile-i de aur. Isus care urcă la templu e Transfiguratorul de pe munte împotriva scribilor uscați între suluri; este Mesia noii împărății împotriva uzurpatorului domniei păcătoșită în învoieli vinovate și putrezită-n josnicii; este Evanghelia împotriva Torei, Viitorul împotriva Trecutului, Focul Iubirii împotriva Scaunului Slovei. Venit-a ziua izbăvirii, ziua ciocnirii. Isus, în mijlocul cântecelor alaiului înfierbântat urcă spre cuibarul cel strălucit al dușmanilor Săi. Drumul îl știe, îl găsește. De câte ori l-a bătut, copil mic, dus de mână în pâlcul pelerinilor, în mijlocul larmei și al prafului cetelor galileene! Mai apoi, necunoscut băietan vălmășit în înghesuială, în dogoarea soarelui, uluit și ostenit, s-a uitat în sus către ziduri, cu dorința deznădăjduită de-a ajunge pe culme, de-a găsi acolo, în preasfântul locaș, puțină umbră ochilor, puțină apă gurii, o vorbă de alinare inimii.

Dar astăzi schimbatu-s-au toate. Nu e dus, ci duce El. Nu se duce să se-nchine ci să pedepsească. Știe că acolo, în spatele mândrelor ziduri ale strălucitului mormânt, nu-i decât scrum și putregai; dușmanii săi, cei ce vând scrumul și mănâncă putregaiul. Iar cel dintâi potrivnic ce-i aține calea este Demonul Câștigului.

(Fragment din Viața lui Isus, de Giovanni Papini)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.