„Ca bucurie Biserica a biruit în lume”

C

În această lume Hristos a fost respins. El era expresia desăvârșită a vieții așa cum a voit-o Dumnezeu. Viața fragmentată a lumii a fost unificată în viața Lui; El era bătaia inimii acestei lumi, și lumea L-a omorât. Dar în acel act ucigaș, lumea însăși a murit. Ea a pierdut ultima șansă de a deveni raiul pentru care Dumnezeu a creat-o. Noi putem continua să producem bunuri materiale noi și mai bune. Putem construi o societate mai umană, care ne-ar putea feri să ne nimicim unii pe alții. Dar atunci când Hristos, adevărata viață a lumii, a fost respins, acesta a fost începutul sfârșitului… Creștinismul pare adesea, însă, să spună că, dacă oamenii se străduiesc din toate puterile să ducă o viață cu adevărat creștină, răstignirea poate fi cumva anulată. Aceasta, pentru că creștinismul a uitat de sine, a uitat că întotdeauna, mai presus de toate, trebuie să stea lângă Cruce. Nu că aceasta lume nu ar putea fi îmbunătățită – unul dintre țelurile noastre este cu siguranță acela de a activa pentru pace, dreptate, libertate. Dar, dacă ea poate fi îmbunătățită, ea nu poate niciodată deveni ceea ce Dumnezeu a voit să fie. Creștinismul nu condamnă lumea. Lumea s-a condamnat pe sine însăși atunci când, pe Golgota, L-a condamnat pe Cel care era adevăratul ei sine… Și totuși, chiar de la începuturile sale, creștinismul a fost o proclamare a bucuriei, a singurei bucurii posibile pe pământ… Fără vestirea acestei bucurii, creștinismul este de neînțeles. Doar ca bucurie Biserica a biruit în lume, și a pierdut lumea atunci când a pierdut această bucurie și a încetat să fie o mărturie credibilă a acesteia… Și noi nu avem alt mijloc de a intra în această bucuri, nici o cale de a o înțelege, în afară de singura lucrare care, de la început, a fost pentru Biserică atât izvorul, cât și împlinirea bucuriei, însuși sacramentul bucuriei: Euharistia.

(Alexander Schmemann, în lucrarea Pentru viața lumii,  trad. Aurel Jivi, București, 2001)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.