Scrisoarea către Biserica din Sardes (în traducerea lui Petru Creția)

S

sardis

Iar îngerului Bisericii din Sardis să-i scrii:

„Iată ce spune Cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele: Știu bine ce faci: ai nume că trăiești, însă tu ești mort.

Dezmeticește-te, dar, și ține în viață ce-a mai rămas încă viu și stă să moară. Cu adevărat îți spun: socotesc că nimic din ce-ai făcut tu nu este desăvârșit în ochii Dumnezeului Meu.

Amintește-ți numai cu ce suflet ai primit învățătura și ai auzit-o întâi. Ține-te de ea. Pocăiește-te. Dacă nu te deșteți, voi veni asupra ta ca un fur, și ceasul sosirii Mele la tine n-ai să-l cunoști.

Da, voi veni ca un fur. Fericit cel ce este treaz și își păzește veșmintele, astfel că nu va ieși gol din casă și nu i se va vedea rușinea.

Cu toate acestea, tu, în Sardis, ai câteva nume de oameni care și-au păstrat veșmintele nepângărite, și aceștia se vor preumbla cu Mine îmbrăcați în alb, vrednici fiind de aceasta.

Biruitorul se va înveșmânta în alb și nu-i voi șterge numele din cartea vieții și, drept mărturie, îi voi citi numele în fața Tatălui meu și în fața îngerilor Săi.

Cine are urechi să audă ceea ce Duhul le spune bisericilor.”

(Apoc. 3.1-6)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.