Scrisoarea către Biserica din Filadelfia (în traducerea lui Petru Creția)

S

filadelfia

Iar îngerului Bisericii din Filadelfia să-i scrii:

„Iată ce spune Cel sfânt, cel adevărat, Cel ce are cheia lui David, Cel care deschide și nimeni nu va mai putea închide, și Cel care închide și nimeni nu poate deschide.

Știu faptele tale – iată: am așezat în fața ta o ușă deschisă pe care nimeni nu poate s-o închidă; pentru că, deși nu ai multă putere, ai păzit cuvintele Mele și nu te-ai lepădat de numele Meu.

Iată: îți dau, din sinagoga lui Satana, pe cei ce spun că sunt iudei, dar nu sunt, ci doar mint că sunt! Iată: îi voi face să vină la tine și să cadă la picioarele tale și vor recunoaște că tu ești cel pe care L-am iubit.

Pentru că ai păzit îndemnul Meu la răbdare, te voi păzi și eu în ceasul de încercare care are să vină asupra întregii lumi, ca să-i pună la încercare pe locuitorii pământului.

Voi sosi curând: ține în puterea ta ceea ce ai, pentru ca nimeni să nu-ți ia cununa.

Pe biruitor îl voi face stâlp în Biserica Dumnezeului Meu și de acolo nu va mai ieși niciodată; și am să scriu pe stâlp numele Dumnezeului Meu și numele cetății Dumnezeului Meu – noul Ierusalim, care coboară din cer de la Dumnezeul Meu – și am să scriu pe el și numele Meu cel nou.

Cel ce are urechi să audă ce Duhul le spune bisericilor.”

(Apoc. 3.7-13)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.