Rugăciunea și postul

R

Trebuie să avem bine împărțite orele de rugăciune, pentru ca, dacă suntem cumva împiedicați de vreo treabă, timpul însuși să ne îndemne către îndatorirea noastră. Nu e nimeni care să nu cunoască al treilea ceas, al șaselea, al nouălea, revărsatul zorilor sau înserarea. Nici hrana nu ți-e îngăduită dacă n-ai spus mai înainte rugăciune și nu te vei întoarce de la masă de nu I-ai adus mulțumire Creatorului. În timpul nopților, trebuie să te scoli de două, trei ori spre a cugeta la textele din Scripturi pe care le știm pe de rost. Când plecăm din sălașul nostru, să ne înarmăm cu rugăciuni; când ne înapoiem din piața publică, să ne rugăm înainte de a ne așeza, iar bietul nostru trup să nu afle odihnă înainte ca duhul să se hrănească…

Iar de vei fi postit două zile, să nu te socotești mai bun decât cel care nu postește. Tu postești și te mânii; altul mănâncă și poate arată un chip zâmbitor. Tu mistuiești gâlcevind suferința minții și foamea pântecelui; altul se hrănește mai cu măsură și Îi aduce mulțumiri lui Dumnezeu.

(Din Epistola XXII. Către Eustochia, de Ieronim)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.