Rugăciunea săptămânii (113)

R

O, Dumnezeule, îndură-Te de mine rătăcitul și sădește frica Ta în inima mea, ca să fug de lume potrivit poruncilor Tale, să am ură față de ea și să mă adun în mine cu înțelepciune. Și nu mă lăsa, Hristoase, să rătăcesc în mijlocul ei, pentru că numai pe Tine Te iubesc, deși nu Te-am iubit încă, și numai de la Tine aștept să pot păzi poruncile fiind cu totul în patimi și necunoscându-Te. Căci cine din cei care Te-au cunoscut mai are nevoie de slava lumii? Sau cine din cei ce Te iubesc va căuta ceva mai mult sârguindu-se fie să cheme la sine pe toți, fie să lingușească pe unii, fie să fie prietenul oamenilor? Niciunul din adevărații Tăi robi n-a făcut asta, de aceea mă necăjesc și mă întristez, Dumnezeul meu, pentru că mă văd robit în acestea și nu pot nici să ascult, nici să mă smeresc, nici nu vreau să caut slava Ta și numai pe ea, prin care se arată că sunt robul Tău credincios și prin care pot fi mai presus de toți mai cu seamă în simplitate, sărăcie, și osteneli, mai presus nu numai de bărbații care au putere, ci și de împărați. Pleacă-Te, așadar, spre milă față de smeritul meu suflet, Dumnezeule, Făcătorul a toate, Care mi-ai dat existența fericită și dă-mi cunoaștere adevărată, ca să mă țin cu înțelepciune de bunătățile Tale cele veșnice și numai de ele! Și voi iubi și căuta din suflet slava Ta, nemaigândindu-mă nicidecum la cea omenească, pământească, pentru a mă putea uni acum cu Tine, iar după moarte să mă învrednicesc, Hristoase, să împărățesc împreună cu Tine.

(Simeon Noul Teolog)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.