Rugăciune (83)

R

Dumnezeule al virtuţilor, fă-ne iarăşi precum am fost, arată-ţi faţa către noi şi vom fi mîntuiţi. Căci oriîncotro s-ar îndrepta, sufletul omului nu va găsi decît dureri dacă se va agăţa de altceva decît de Tine, chiar dacă s-ar agăţa de lucruri frumoase, dar situate în afara Ta, Doamne, şi în afara sufletului însuşi. Aceste lucruri frumoase nu ar fiinţa dacă nu ar primi fiinţă de la Tine. Ele se nasc şi mor şi, prin naşterea lor, ele îşi încep, ca să spunem aşa, fiinţarea; apoi cresc pînă îşi ating desăvîrşirea şi, odată atinsă această desăvîrşire, îmbătrînesc şi pier. Nu toate lucrurile ajung la bătrîneţe, dar toate mor. Aşadar, lucrurile se nasc şi năzuiesc spre fiinţă; dar, cu cît cresc mai repede ca să-şi împlinească fiinţarea, cu atît mai mult ele se grăbesc spre propria nefiinţă. Aceasta este legea căreia i se supun.

(Augustin)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.