O voce cu mesaj

O

Zilele trecute, la Londra, am aflat câteva detalii despre Dumitru Budac. Basarabean stabilit de ceva timp în capitala Angliei, soț și tată a patru copii minunați, Dumitru este un credincios molipsitor. Trăiește ardent cu Dumnezeu și compune muzică și poezie creștină de o naturalețe impresionantă. Hăruit cu o voce extraordinară, păstrându-și încă dulcele accent basarabean, este unul dintre oamenii remarcabili de care Dumnezeu se folosește acolo.
Slujirea lui este atipică în bună măsură. Înțeleg că adună copii ai străzii și-i îngrijește, apoi le predică Cuvântul lui Dumnezeu. Dă dovadă de un spirit filantropic bine dozat și de o iubire nețărmurită pentru oameni. Mărturiile ce le-am cules despre Dumitru m-au făcut curios să-l cunosc. Sper să mi se ofere cândva ocazia aceasta. Până atunci, primiți această piesă de mare profunzime și profesionalism. Să vă fie cu folos!

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.