Roada Duhului: o reprezentare vizuală

R

Priviți acest vitraliu! În timp ce vă întrebați cine sunt personajele reprezentate, îngăduiți-mi să vă spun unde se află și cine l-a făcut. Biserica ce-l găzduiește se află în Dublin și se numește Christ Church Cathedral – un lăcaș de cult cu o istorie fascinantă. A fost realizat de Hardman & Co. în anul 1870, una dintre cele mai vechi bresle care s-a perpetuat până în anul 2008. Măiestria și creativitatea acestei reprezentări atrage până și ochiul nespecialistului, la fel cum se întâmplă cu toate celelalte lucrări.

Și acum personajele. În centru este Isus Hristos care reprezintă DRAGOSTEA, iar în jurul Lui sunt îngerii ce-I cântă Gloria in excelsis Deo. În sensul acelor de ceasornic îi avem pe:  Iov, reprezentând ÎNDELUNGA RĂBDARE, Ionatan, reprezentând CREDINCIOȘIA, Rut, reprezentând BUNĂTATEA și FACEREA DE BINE, Moise, reprezentând BLÂNDEȚEA și Ioan Botezătorul reprezentând TEMPERANȚA.

Cu o mică excepție, toate cele de mai sus reprezintă roada Duhului (Gal. 5.22-23), într-o reprezentare vizuală de excepție. Mi se pare interesant să asociezi aceste atribute spirituale unor personaje din Scriptură, chiar dacă variantele pot să difere de la un gânditor la altul. Bărbați și femei care depun mărturie de-a lungul Bibliei despre lucrarea Duhului în viața lor. Istoria depune și ea aceeași mărturie. Fiecare generație își are fireștii și duhovniceștii ei. De ce n-am fi noi din a doua categorie? De ce nu ne-am pune abilitățile la îndemâna Duhului, pentru a Se manifesta prin ele? Făcând acest lucru putem atinge culmi spirituale la care abia am visat înainte.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.