O întrebare mare cât toată istoria

O

iubirea

Simone, fiul lui Iona, mă iubești?” – spune Isus. Există o lume întreagă în această întrebare, o lume a invitației personale și a provocării, a refacerii ființei umane în urma neloialității și a dezastrului, a remodelării epistemilogiei însăși, întrebare legată de modul în care cunoaștem lucrurile, pentru a corespunde noii ontologii, întrebare legată de ce anume compune realitatea. Realitatea învierii nu poate fi „cunoscută” numai din interiorul lumii vechi a degradării și a renegării, a tiranilor și a torturii, a neascultării și a morții. Dar aici e miezul chestiunii. Repet: interiorul lumii prezente (cu toate că este, în același timp, și asta); este, în primul rând, evenimentul definitoriu al noii creații, al lumii care se naște odată cu Isus.

(Din Surprins de speranță,

de Tom Wright, Metanoia, Oradea, p. 105 și urm.)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.