Netulburați în fața Faraonului

N

download

Astfel, să nu fim tulburați peste măsură dacă mireasma noastră i se pare groaznică faraonului. Căci virtutea este un lucru groaznic, din perspectiva viciilor. Ba mai mult, după cum Scriptura spune că Moise a stat ferm48 în fața faraonului, să stăm și noi dinaintea faraonului, [Ex. 8,20; 9,13] să nu îngenunchem și nici să ne înclinăm! (…)

Căci cu cât noi vom sta mai hotărât și mai puternic, cu atât mai slab și mai neputincios va fi faraonul. Dacă însă noi vom începe a fi slabi sau îndoielnici, el se va face mai puternic și mai hotărât împotriva noastră. (…)

“Să acționăm, așadar, cu credință întreagă, ca nu numai să fugă de noi, dar și să fie zdrobit Satana sub picioarele noastre, [Cf. Rom. 16,20] după cum și faraonul a fost scufundat în mare și a dispărut în adâncul abisului. Iar noi, dacă vom ieși din Egiptul viciilor, [Cf. Ex. 15,4 sqq.] vom călca pe valurile veacului ca pe o cale bătătorită, prin Iisus Hristos, Domnul nostru.

(Fragment din Omilii si adnotari la Exod, de Origen – Iași: Polirom, 2006, iBooks)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.