Momentul deciziei

M

Orice națiune, în orice moment – oricât de vie ar fi din punct de vedere spiritual – este, potențial vorbind, la doar o generație distanță de păgânism și de un rău care îi sfidează orice putere de înțelegere. Niciodată nu putem sta liniștiți pe succesele trecute, crezând că ne vor asigura forța necesară pentru viitor. Fiecare generație trebuie să își câștige propria victorie. Fiecare generație se va întâlni cu momentul ei decisiv și dacă îl va rata, șirul evenimentelor ce vor urma va fi unul lung și dureros. Pentru Occident, acesta este momentul suprem al deciziei.

Avertismentul îi aparține lui Ravi Zacharias și apare în cartea Izbăvește-ne de rău (Cartea Creștină, 2009).

Deși autorul se referă la situația Occidentului, cred că aserțiunea poate fi aplicată la întreaga lume creștină. Nici o societe majoritar creștină nu este scutită de o asemenea amenințare. Păgânismul presează tot mai tare și provoacă răspunsuri tot mai ascuțite. Puterea noastră de reacție este un vector important. A te mulțumi cu statistici nominale și cu o inerție eclezială este un pericol enorm. Sunt încântat să fiu contemporan cu Zacharias pe care-l văd ca un profet al acestor vremuri. Un om care ne atrage atenția cu femitate asupra unor pericole inerente.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.