Eticheta

Izbăvește-ne de rău

I

Momentul deciziei

Orice națiune, în orice moment – oricât de vie ar fi din punct de vedere spiritual – este, potențial vorbind, la doar o generație distanță de păgânism și de un rău care îi sfidează orice putere de înțelegere. Niciodată nu putem sta liniștiți pe succesele trecute, crezând că ne vor asigura forța necesară pentru viitor. Fiecare generație trebuie să își câștige propria victorie. Fiecare...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.