„Înveșmântând vremelnicia”

Pe masa inimii vremelnică

am așezat

pâinea Cuvântului veșnic.

Cu ea în mâini, 

țin drumul celor flămânzi,

gata să le înveșnicesc vremelnicia:

„Luați mâncați…”

 

În albastrul inimii vremelnic

am adunat

mirul cântărilor veșnice.

Suit în carul triumfal,

împart celor obidiți vremelnic

mireasma cunoașterii divine: 

„Bucurați-vă întotdeauna.”

 

În sanctuarul inimii vremelnic

arde lumina

iubirii eterne.

Pe rugul ei, ucid în flăcări

monștrii vremelnici ai pumnilor

cu iureș atroce:

„Iubiți-vă unii pe alții…”

 

Înveșnicind vremelnicia, 

depozitez în inima-mi-chivot:

cuvântul, cântarea, iubirea,

pâine, miresme și flăcări…

Ce simple sunt acestea toate!

Doar ele-mi dau eternitate.

(Ticu Leontescu)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.