Eticheta

Platon

P

Cumpătarea și desfrânarea

Trebuie să luăm aminte că în fiecare dintre noi există două principii care ne mână și ne stăpânesc și pe care le urmăm oriîncotro ne-ar duce; unul din ele e sădit în noi prin naștere, și anume dorința de plăceri; celălalt e o încredințare dobândită, și anume gândul că trebuie să tindem spre tot ce e mai bun. Aceste două principii care sălășluiesc în noi acum trăiesc în armonie, acum se iau la...

Ziua, săptămâna, luna și anul

Deși este deasupra timplui, Dumnezeu alege să lucreze în timp. Doar omul e conștient de sine însuși, inclusiv de trecerea lui prin timp. Sentimentul efemerității îl împărtășește orice muritor, chiar dacă nu-l exprimă poate niciodată. Tocmai din această cauză, în mod convențional, omul are nevoie să „spargă” timpul și să-l pulverizeze în unități egale și repetabile. Nimeni nu-și poate trăi viața...

Despre înțelepciunea cotidianului

  Nimeni nu se poate detașa, izbăvitor, de presiunea imediatului. Concretețea vieții este o dominantă care – până și în cele mai nostalgice momente – ne readuce, oarecum, cu picioarele pe pământ. Existența fiecăruia dintre noi presupune o bună adaptare la realitatea înconjurătoare. Aici includem și relațiile interpersonale în care suntem implicați, o zonă atât de dinamică și...

Thales în interpretarea lui Platon

Unii văd în Thales (din Milet) fondatorul filozofiei. Cu merite extraordinare în multe privințe, acest gânditor l-a uimit inlusiv pe Platon. Acesta din urmă îl pomenește într-o scriere, cu candoare: Se povestește despre Thales că cercetând stelele și privind în sus, a căzut într-un puț. O servitoare din Tracia, minte aleasă și subțire, l-a luat, zice-se, peste piciorcum că pune suflet să știe ce...

Sensurile iubirii

Este important să vorbim despre diferitele forme de iubire în lumea de azi, care pare să uite ce este iubirea adevărată și nu se mai îngrijește să vorbească despre ea într-o manieră filozofică autentică – spune Marie-Dominique Philippe. Afirmația deschide una dintre cele mai interesante cărți exsitente în limba română pe această temă. Intitulată (într-un stil ușor scolastic) Despre iubire...

Maria și Marta: o tipologie

Filozofia greacă a lăsat moștenire Bisericii ideea că există două vieți, activă și contemplativă, și că viața contemplativă este superioară. La Platon aceste două vieți sunt ținute laolaltă în cadrul noțiunii de oraș-stat, și aici numai prin câțiva, o elită intelectuală, și chiar pentru aceștia doar în mod succesiv, astfel încât, odată atinsă, viața contemplativă era întreruptă de dragul...

Chestiunea Isus

Figura Domnului Isus este una dintre cele mai disputate. Începând de la scrierile canonice (în special Evangheliile), biografia Mântuitorului a fost întoarsă pe toate părțile. Până în secolul al XVIII-lea teologii nu discutau despre Problema Isus. După aceea da, și o faceau cu aplomb. Cine este Isus din Nazaret?, se întrebau tot mai mulți și tot mai diferit. A existat El în realitate sau a fost...

Rațiune, credință și mariajul lor

Filozof, matematician, inventator, jurist, istoric și diplomat german, F. G. Leibniz a fost una dintre cele mai profunde minți ale istoriei. Se naște în prima zi a lui iulie 1646, bucurându-se de o copilărie și o adolescență fericită. Mediul cultural în care a crescut s-a pliat de minune pe capacitatea sa intelectuală. Așa se face că la doar 20 de ani obține doctoratul în drept. În 1667 lucrează...

Jean Brun (2)

Oferim în continuare un fragment din opera istoricului și filozofului Jean Brun. Citatul precedent era despre natura creștinismului, cel de azi se va ocupa de o situație particulară. Vom afla câteva lucruri despre patristica greacă, anume despre acei Părinți ai Bisericii care provin din această zonă. Patristica greacă a fost influențată îndeosebi de către Platon, iar mai apoi de neoplatonism; ea...

Carul platonician…

Nu e vorba de carul propriu-zis al lui Platon. Este vorba de indiscutabila influență pe care filozofia lui Platon a avut-o asupra gândirii patristice. Părinții Bisericii erau aproape toți foști filozofi sau retori păgâni. Dacă mai adăugăm la aceasta originea greacă a majorității, ne va fi mai ușor să înțelegem teologhisirea pe care o făceau. În special sub aspect ontologic, destul de mulți...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.