„Duhu-I, desferecat de greoaia povară tinoasă, nu se odihnea”

D

Trupul rănit al lui Hristos se odihnea în sfârșit pe un pat de mirodenii, în stânca din livadă. Dar duhu-I, desferecat de greoaia povară tinoasă, nu se odihnea. Le împărtășise celor vii voiasa Veste Bună și-L răsplătiseră cu moartea; acum trebuia să le-o împărătșească celor morți, care de veacuri și de milenii o așteptau în adâncimea Șeolului. (…) Pentru aceștia câțiva, arvune de sfințenie înaintea sfinților, binefăcători ai oamenilor înaintea Mântuitorului, care-l prevestiseră pe Hristos și-i așternură calea; care, cu un cuvânt, au fost măcar cu dorința larve de creștini înainte de Hristos, era necesară – cu acea necesitate ce-i dreptate și totodată iubire – coborârea lui Isus în nețărmurita împărăție a morților. Cel pe care și-l închipuiseră fără să-i știe numele și-l așteptaseră fără să-L poată vedea în timpul când se bucurau de lumina soarelui, își aduce aminte de ei îndată ce se trezește la adevărata viață în peșteră și coboară să-i mântuiasă, să-i ia cu El în slavă.

(Givanni Papini,

Viața lui Isus, Orizonturi, București, 2012)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.