Despre vremuri când îngerii erau mai aproape…

D

“Poate că punctul de plecare cel mai potrivit pentru a sesiza semnificaţia prezenţei îngerilor în creștinismul antic și medieval este observarea familiarităţii cu aceste făpturi cereşti în numeroase vieţi de sfinţi, viziuni, omilii, comentarii, reguli și cronici de mănăstire, compendii de anecdote (exempla) compilate pentru uzul predicatorilor şi alte texte religioase. Pregătindu-i pe oameni pentru comuniunea eshatologică fraternă din cetatea lui Dumnezeu, unde vor fi „ca îngerii“, după mărturia Evangheliei (Mt. 22, 30), îngerii nu au doar privilegiul anteriorităţii în ordinea creaţiei şi al proximităţii față de Dumnezeu, ci şi o superioritate pedagogică în relație cu „moştenitorii vieţii veşnice“. Pentru oamenii Antichității și ai Evului Mediu, vecinătatea îngerilor era un dat capabil, mai devreme sau mai târziu, să se transforme în experienţă nemijlocită: lumea era plină de îngeri care deveneau vizibili”

(Excerpt From: Bogdan Tătaru-Cazaban. “Corpul îngerilor.” iBooks)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.