Despre tirania cunoștințelor

D

De ce omenirea acordă azi o atât de mare importanță cunoștințelor? Se poate consta că, azi, a cunoaște conferă securitate persoanei în raport cu societatea în care trăiește. Volumul de cunoștințe dă statutul social, iar cunoștințele sunt identificate cu intelectul. Faptul că s-au realizat atâtea lucruri minunate: zborul pe Lună, cucerirea adâncurilor, stăpânirea atomului etc. stârnește admirație și spuralicitează poziția intelectului. Creșterea ponderii intelectului în viața omului de azi se face pe seama restrângerii emoționalului, văzut ca o extravaganță, ca un lux pe care nu-l mai acceptăm, ca pe o slăbiciune pe care o incriminăm, sau pe seama neglijării corpului. În centrul exacerbării rolului intelectului stă de fapt problema Eului care a dobândit cunoștințe. El este cel care măsoară, compară și devine liniștit doar când se simte superior vecinului, văzut ca a avea mai puține cunoștințe. Deși se va simți în siguranță, acel om nu va ajunge niciodată la starea de armonie și implicit la cea de liniște, de pace interioară.

(Fragment din Semințe pentru altă lume,

de Florin Munteanu, Eagle, București, 2000, p. 55)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.