Eticheta

Florin Munteanu

F

Despre tirania cunoștințelor

De ce omenirea acordă azi o atât de mare importanță cunoștințelor? Se poate consta că, azi, a cunoaște conferă securitate persoanei în raport cu societatea în care trăiește. Volumul de cunoștințe dă statutul social, iar cunoștințele sunt identificate cu intelectul. Faptul că s-au realizat atâtea lucruri minunate: zborul pe Lună, cucerirea adâncurilor, stăpânirea atomului etc. stârnește admirație...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.