Despre tinerețe și educație

D

Pregătindu-mi diverse mesaje pentru tineret am tot adunat maxime. Zilele trecute le-am sistematizat și m-am gândit la fiecare. Parcă se completează reciproc, refăcând ideatic o vârstă a omului. Am asociat acestei perioade și ideea de educație. Continui să cred că aceasta este vârsta propice pentru a dobândi cunoștințe și a-ți asuma o bună educație.

Deși efemeră, tinerețea își cere oarecum drepturile ei, așa că nu strică puțină înțelepciune și realism:

 • Tinerețea e timpul în care admirăm și ne umilim. E timpul delicateței de suflet, al pudorii virginale, al adorației, al curiozității, al sfiiciunii metafice în fața infinitului, al elanului generos și filantrop, al dărniciei de sine și al iubirii de oameni.

(Mihai Ralea)

(născut în 1896, decedat în 1964 și a fost eseist, filozof, psiholog, sociolog, diplomat, om politic de stânga, profesor universitar la Iași, memtru al Academiei Române, director al revistei Viața românească)

 •  Tinerețea este o boală din care toți ne revenim.

(Dorothy Fulheim)

(născută iunie 1893, decedată în noiembrie 1989 și a fost jurnalist american de origine evreiască; dar a fost și implicată în televiziune de la vârsta de 54 de ani)

 •  Tinerețea e o trufie, rareori o valoare.

(Marin Preda)

(n. 1922, d. 1980, a fost nuvelist, romancier, scriitor și director de editură)

 • Tinerețe, leagăn dulce care legeni har și soare
 • Cine știe-n lumea asta să te prețuiască oare?

(Traian Dorz)

 • În căminul familiei, tinerii trebuie să respecte pe părinți, în afara căminului pe toată lumea, iar în singurătate pe ei înșiși.

(Demetrius)

 •  Tinerețea înseamnă ardere, vibrație, dinamism.

(Gheorghe Tomozei)

 •  Tinerețea, capital mic cu dobândă mare.

(Barbu Ștefănescu Delavrancea)

 •  Strălucită e acea tinerețe la care ai ajuns prin maturitate.

(George Călinescu)

 •  Nimeni nu poate deveni atât de bogat încât să-și poată cumpăra tinerețea înapoi.

(Oscar Wilde)

 • Educația este dobândirea artei de a utiliza cunoștințele.

(Alfred North Whitehead)

 •  Educația este mișcarea din întuneric spre lumină.

(Allan Bloom)

 •  Omul nu poate deveni om, decât dacă este educat.

(John Amos Comenius)

 • Auto-educația este, după părerea mea fermă, singurul tip de educație care există.

(Isaac Asimov)

 • A instrui pe tineri cum se cuvine nu constă în a le vârî în cap o mulțime de cuvinte, fraze, expresii și opinii din diferiți autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile.

(John Amos Comenius)

 • Părinții și șefii nu-i alegi niciodată.

(Victor Duță)

 •  Când vrei să te căsătorești, caută o femeie cu care vei putea discuta ingeligent cel puțin 50 de ani.

(Proverb francez)

comentarii

De Ghiță Mocan

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.