Despre impulsul inimii

D

Sigur că ne putem întreba de ce Dumnezeu nu a făcut o lume în care prezența Sa să fie mai evidentă; de ce Hristos n-a lăsat în lume acea strălucire irezistibilă a prezenței Sale. Acesta este misterul despre Dumnezeu și om, de nepătruns pentru noi. Noi trăim în această lume, în care Dumnezeu nu posedă evidența lucrului palpabil, ci paote fi căutat și găsit doar din impulsul inimii, prin ieșirea din Țara Egiptului. În această lume trebuie să ne opunem iluziilor date de false filozofii și să recunoaștem că nu trăim doar din pâine, ci, în primul rând, din ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Și abia acolo unde această ascultare este trăită, cresc și acele sentimente care permit procurarea de pâine pentru toată lumea.

Această aplicație o face Joseph Ratzinger (actualul papă Benedict XVI) în lucrarea sa Isus din Nazaret (vol. I; Rao, București, 2010). Întreaga lucrare (inclusiv volumul 2 aflat în pregătire) este foarte interesantă, dând măsura teologală a actualului pontif. Cristologia ce ne-o propune este una echilibrată, erudită și atrăgătoare.

Aserțiunea de mai sus reia o temă prezentă mereu în dezbaterile de filozofie a creștinismului. Este tema ascunderii lui Dumnezeu. Un dumnezeu transcendent și imanent în același timp, dar care parcă uneori se sustrage. La nivel experențial fiecare simțim această realitate. Or, tocmai acest fapt ne provoacă să investigăm. Acea căutare despre care se vorbește este pe măsura nevoii noastre de Dumnezeu și de iertarea Lui. Prin urmare, o întoarcere sinceră cu fața spre Dumnezeul nevăzut, dar real, este singura soluție.

comentarii

  • Probabil că pentru a-L vedea pe Dumnezeu avem nevoie de o metodă deosebită, alta decât cea empirică! Şi liantul dintre lumea nevăzută cu lumea noastră, cea văzută, nu poate fi altul decât Isus Cristos, Dumnezeul întrupat. Dacă această carte deschide căi pentru a-L descoperi pe acest Dumnezeu nevăzut, dar totuşi văzut, atunci o adaug la lista mea de „cărţi în aşteptare”. 🙂

De Ghiță Mocan

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.