Criză de oameni educați

C

În formele moderne ale educației specializate există tendința de a pierde întregul în părți, și în sensul acesta putem spune că generația noastră produce mai puțini oameni cu adevărat educați. Adevărata educație înseamnă gândirea prin asocieri între diferitele discipline, și nu doar a fi foarte bine pregătit într-un singur domeniu, adică un tehnician. Cred că nicio altă disciplină nu a tins pre o mai mare fragmentare în gândire ca teologia evanghelică ortodoxă de azi. (…) Creștinul ortodox plătește un preț foarte mare, atât în apărarea Evangheliei, cât și în comunicarea acesteia, din cauză că nu gândește și nu acționează ca o persoană educată, care înțelege uniformitatea culturii moderne și se angajează într-o confruntare cu aceasta.

(Din Trilogia,

de Francis Schaeffer,

Cartea Creștină, Oradea, 2002, p. 30)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.