Bucătăreasa lui Glitsch

B

Imaginați-vă o femeie simplă, care a trăit în secolul al XVI-lea. A fost contemporană cu Reforma protestantă, ba chiar a participat indirect la realizarea ei. Ca să o spunem până la capăt, anonima bucătăreasă a fost însuflețită de ideile reformatoare până în măduva oaselor. Le-a crezut, le-a povestit altor femei și a făcut dovada unui atașament aproape teologic față de ele. Încă ceva: a trăit la Wittenberg, orașul care găzduia pe cel mai mare reformator al momentului: Martin Luther.

După cum iubitorii de istorie știu, Luther a fost acompaniat îndeaproape de vestitul profesor Andreas Karlstadt (de la Universitatea din Wittenberg), care l-a susținut în cele mai grele momente. Renumitul dascăl avea desigur parohia lui, iar acolo trăia și locțiitorul acestuia, Konrad Glitsch. În sfârșit, d-l. Glitsch avea o bucătărească pe care Thomas Münzer – chiriaș pe atunci la Wittenberg – a surprins-o citind Misticismul german al lui Johann Tauler. Cartea cu pricina avea mare căutare în zorii Reformei, dar faptul că o găsim în mâinile unei femei simple, fără o poziție socială însemnată, ne miră și ne face mare plăcere.

Relatarea îi aparține lui A. Ștekli și o găsim în biografia pe care acesta i-o dedică lui Thomas Münzer. Mai aflăm că pasiunea acestei femei pentru scrierile misticilor germani a fost molipsitoare (inclusiv pentru Karlstadt), ceea ce suscită un și mai mare interes. Și iată cum, fără un nume proeminent, fără o situație materială stabilă, într-o discreție aproape monahală, această femeie își alina mintea și inima cu scrieri de o profunzime uluitoare.

Tocmai din această cauză am amintit-o aici. Poate, oferind astfel de secvențe, vom înțelege mai bine că teologia nu este doar pentru profesioniști. Poate vom pricepe, în sfârșit, că oricine cultivă o relație adecvată cu Dumnezeu poate să-L exploreze fără nicio teamă. Dialogurile spirituale, lectura și alte resurse de acest fel ne sunt acum la îndemână mai mult decât atunci. De ce n-am fi mai sârguincioși sau măcar mai curioși?! Biblia poate reprezenta o preocupare pe viață pentru oricare dintre noi, ce să mai spunem de alte scrieri adiționale?! Dacă bucătăreasa din Wittenberg a uimit anturajul ei imediat, dacă Münzer se va apropia de mistica germană sub această înrăurire, înseamnă că oricare dintre noi poate. Oricare va reuși, cu pasiune și seriozitate, să răspândească în juru-i tot ce este mai frumos!

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.