Edictul de la Tesalonic și creștinismul

E

Într-o asemenea zi, 28 februarie, în anul 380 d.Hr., se semna celebrul Edict de la Tesalonic. Semnatarii acestui edict erau cei mai puternici oameni ai momentului: împărații Teodosie cel Mare, Grațian și Valentinian al II-lea. Cel din urmă (Valentinian) a fost împărat roman între anii 375-392. Grațian a fost, de fapt, tatăl lui Valentinian II, care a cedat conducerea imperiului – într-un context complicat – în favoarea fiului. Putem totuși considera că cei trei corifei ai Edictului de la Tesalonic au fost – la momentul semnării – deținători ai puterii politice și oameni de o prestanță indiscutabilă.

După cum se va observa în textul edictului, acesta transforma religia creștină în religia oficială, fapt care a avut inclusiv efecte negative ce n-au fost imaginate de emitenți. Pe de altă parte, creștinii acelor vremuri – ne referim la cei fideli mărturisirii de credință de la Sinodul I Ecumenic (Niceea, 325) – au fost de-a dreptul entuziasmați.

Vă las în compania textului propriu-zis, de unde puteți trage concluzii interesante și, dacă doriți, puteți exploata și alte detalii:

„Împăraţii Graţian, Valentinian şi Teodosie, către poporul oraşului Constantinopol: Dorim ca toate popoarele, pe care clemenţa noastră le conduce cu dreaptă măsură, să trăiască în acea credinţă pe care dumnezeiescul apostol Petru a predat-o romanilor, transmisă de la el până acum şi pe care o urmează în chip limpede papa Damasus şi Petru episcopul Alexandriei, bărbat de sfinţenie apostolică. Aceasta înseamnă să credem, conform rânduielii apostolice şi învăţăturii evanghelice, într-o singură dumnezeire a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, de aceeaşi slavă în Sfânta Treime.

Poruncim ca cei ce respectă această lege să îmbrăţişeze numele de creştini catholici [ortodocşi], iar ceilalţi rămaşi, nechibzuiţi şi nebuni, să fie socotiţi drept eretici pentru că susţin infamia învăţăturii eretice şi nici adunările lor să nu primească numele de biserici. Aceştia vor fi pedepsiţi întâi de toate prin răzbunarea dumnezeiască, iar apoi prin acţiunea noastră de represiune pe care am început-o din cereasca voinţă.

Dat la 28 februarie la Tesalonic, fiind consuli împăraţii Graţian pentru a cincea oară şi Teodosie.”

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.