AMIDAH-ul zilnic al evreului

A

Vrând-nevrând, prin simpla lectură a Bibliei și prin strădania unei vieți pioase, ajungem în preajma culturii iudaice. Nu-L putem înțelege pe Isus și nici pe apostoli, fără a pătrunde cutumele evreiești.

Dintre acestea, alegem să vorbim azi despre Amidah. Este secțiunea cea mai importantă a rugăciunii de dimineață, amiazi și seară din sânul iudaismului. E un fel de coloană vertebrală a devoțiunii, un mod de-a te apropia de Yahwe și de a-I fi credincios. Există și o versiune utilizată liturgic, în întâlnirile de la sinagogă, pe care o prezentăm mai jos:

Binecuvântat ești tu, Dumnezeule

Tu ești Dumnezeul nostru și Dumnezeul părinților noștri

Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, suveran, atotputernic și minunat.

Dumnezeul suprem, care iubește bunătatea și care posedă toate lucrurile. El își aduce aminte de bunătatea patriarhilor și răscumpără pe copiii copiilor lor pentru numele Său, cu dragoste.

Ești Regele care ajută, salvează și protejează. Binecuvântat fii Tu, Dumnezeule, care l-ai protejat pe Avraam.

Judecând după jaloanele evreiești, are tot ce-i trebuie: teism, etnicitate, benedicție și pragmatism…

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.