Alexandru Dragomir (5)

A

Dacă în postarea trecută vorbeam despre POLITICĂ, acum vom ataca un subiect devenit clasic: intelectualul. Ca mai toți gânditorii de seamă, Alexandru Dragomir se întreabă și el asupra identității și destinului particular al intelectualului. Concluziile la care ajunge sunt realiste și subtile. Afară de pretinsa inadaptare etică a acestuia (o temă totuși recurentă în analiza culturală), toate celelalte sunt general valabile, aș spune.

Social, intelectualul se deosebește de ceilalți, și astfel se caracterizează, prin vorbe. Nu prin aspectul lui fizic, nu prin corpul să, care de obicei e jalnic, nu prin portul, prin veșmântul său, care-s de obicei insipide ca limba lingviștilor, ori de un îndoielnic gust, nu prin caracterul său, care de obicei nu există, ci prin cum vorbește. Mânuiește cuvintele cum meșteșugarul mânuiește uneltele.

N-are nici noblețea trupului, nici pe cea a ținutei și a portului, nici pe cea a curajului; e chintesența urâțeniilor omenești.

(28 mai 1985)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.