Eticheta

Alexandru Dragomir

A

Trudă, libertate și știință

Vom distinge în istoria omenirii trei straturi de cultură. (1) Ceea ce se spune în Geneză s-a realizat: omul a cultivat, a domesticit, a stăpânit. Stăpânirea a apărut inițial pe linia acoperirii nevoilor bazată pe o cunoaștere asigurată programatic: știu când vine animalul spre a putea să-l vânez, știu când se revarsă Nilul etc. Inițial, prin acest tip de cunoaștere ajung să coordonez și să...

Exercițiu de neuitare: Constantin Noica

La 4 decembrie 1987, cu doi ani înainte de Revoluție, Constantin Noica ne părăsea. Vestea morții sale precum și funeraliile au fost atent monitorizate de securitate, pentru că filozoful nu le intrase în grații defel. Născut la Vitănești (jud. Teleorman) în 1909, marele eseist a fost una dintre figurile dominante ale culturii române moderne. Provenea dintr-o veche familie de țărani cu rădăcini...

Alexandru Dragomir (5)

Dacă în postarea trecută vorbeam despre POLITICĂ, acum vom ataca un subiect devenit clasic: intelectualul. Ca mai toți gânditorii de seamă, Alexandru Dragomir se întreabă și el asupra identității și destinului particular al intelectualului. Concluziile la care ajunge sunt realiste și subtile. Afară de pretinsa inadaptare etică a acestuia (o temă totuși recurentă în analiza culturală), toate...

Alexandru Dragomir (4)

Dacă în postarea precedentă am adus vorba despre IDEOLOGIE, iată-ne acum în fața unui alt subiect. Este o cugetare notată în jurnal de Alexandru Dragomir în anul 1978 și care este de o actualitate perenă, aș zice. După cum veți vedea, avem aici o explicare a politicului prin intermediul științei și a civilizației. Pasajul poate fi citit și în cheie utilitaristă, fiind de fapt o critică fină a...

Alexandru Dragomir (3)

În ultimul citat, Alexandru Dragomir ne spunea ceva despre REALITATE. Era vorba de acea a doua realitate, născută din acea nevoie de a dubla lumea existentă. Acum avem în față o cugetare interesantă privitoare la ideologie. Explicată în contextul vieții și a metafizicii, ideologia are o metamorfoză a ei. Ideologia e sistematică (și nu sistem), curinzând prin esența ei toate domeniile pe care le...

Alexandru Dragomir (2)

Citatul precedent a fost despre GÂNDIRE. A gândi înseamnă în opinia filozofului a te particulariza într-un fel. Este un soi de suspendare ilustră, o plasare voită într-un spațiu privilegiat. Acum, iată-ne în fața unei alte perle dragomiriene. De data aceasta ni se prezită o lume împărțită, am zice. Sau, mai bine, o lume care înfățișează mai multe chipuri, odată cu propria ei dezvoltarea. Trăim...

Alexandru Dragomir (1)

Nu știu dacă vă place Alexandru Dragomir. Este vorba de acea prezență socratică în temerarul Grup de la Păltiniș (sub oblăduirea lui Noica). Spuneam soctratică deoarece omul acesta nu a scris nimic. Citatele ce le voi oferi de-a lungul mai multor săptămâni sunt dintr-o carte publicată postum. Numită Semințe, cartea însumează șase carnete fără titlu (precum și câteva notații făcute pe foi volante)...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.