„Viața noastră este mai iute decât un alergător”

V

Încetează, prietene, să întrebi fără încetare despre cele pe care le vom întâlni pe drumul pe care-l străbatem ca niște drumeți grăbiți; gândește-te că viața omului se aseamănă cu drumul. La aceasta trebuie să ne gândim mai mult, adică nu numai la cele pe care lle întâlnim pe drum, ci la cele ce se vor întâmpla nouă după acest drum. Să cercetăm cum trebuie să locuim în pace în acea țară, unde, după sfârșitul vieții noastre și al drumului de aici, vom rămâne veșnic. Unde va fi odihna noastră în acea viață? Care va fi partea noastră? Spre adâncuri sau spre cele înalte? Spre odihnă sau spre dureri? La întuneric sau la lumină? În foc sau în răcorire? La cestea să se gândească duhul nostru și gura noastră pe acestea să le strige. De la o asemenea îndeletnicire să nu se depărteze inima noastră, atât [timp] cât suntem în această viață trecătoare. Pe cei care doresc să ne pună piedici de la o asemenea îndeletnicire, să-i nesocotim, fiindcă s-au făcut pentru noi pricină de înșelăciune și pierdere…

Să ne îngrijim, copile al meu, cum trebuie să ne înfățișăm cu îndrăzneală [timp] Împăratului slavei și să arătăm râvnă și să ne oferim pe noi înșine iubirii Sale de oameni, ca să ajute neputinței noastre atunci când ne vom dezbrăca de orice îmbrăcăminte omenească. Fiindcă trebuie ca noi, de vreme ce am părăsit toate, să plecăm acolo… Să avem în mintea noastră sfârșitul vieții prezente, astfel încât așteptarea cu teamă a celor care vor veni să trezească în mintea noastră care doarme pentru lucrarea și păzirea faptelor bune. Deoarece viața noastră este mai iute decât un alergător. 

(Din Cuvântări de laudă la sfinți, trad. Alexandru Prelipcean,Doxologia, Iași, 2019)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.