Viața în Eden!

V

Dumnezeu l-a zidit pe om după chipul Său și l-a înzestrat cu toate calitățile necesare pentru a transfigura creația și a o transforma în Paradisul nemuririi. În primul rând, puterea de cunoaștere a omului era luminată și clară, sănătoasă și fără prejudecăți, netulburată și liberă de rătăciri…

În al doilea rând, sub aspect moral, omul dispunea de voință curată și dreaptă, supusă rațiunii lui și voii lui Dumnezeu. Ispitele și pasiunile nu tulburau ființa lui, iar voința era înclinată spre bine, fără lupta lăuntrică dintre trup și suflet…

În al treilea rând, primii oameni trăiau în armonie cu natura. Natura și vietățile nu se opuneau stăpânirii omului, iar munca era o exercitare mai curând plăcută, spre întărirea puterilor lui fizice și spirituală. Lăcomia sa nu întina și nu înjosea natura, fiindcă dincolo de natură Îl vedea pe Dumnezeu. Departe de orice autonomie a lumii, naturalul și supranaturalul nu formau două niveluri separate ale vieții și realității, ci erau îmbinate într-o singură ordine a creației, care permitea protopărinților să ducă o viață clară, bună și dreaptă. Starea primordială a omului se caracteriza prin armonia lui cu Dumnezeu, cu sine și cu natura înconjurătoare.

(Din Iisus Hristos Pantocrator, de Dumitru Popescu, EIBMBOR, București, 2005, pp. 173-174)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.