Valoarea Sfintei Scripturi

V

Cunoașterea dătătoare de mântuire… vine dintr-o succesiune de mărturii din Vechiul și din Noul Testament, începând cu cele ale patriarhilor, legiuitorilor și conducătorilor de oști, continuând apoi cu cele ale judecătorilor și regilor, și evoluând spre vremea profeților, evangheliștilor și apostolilor. Cuvintele lor, conținute în Sfintele Scripturi inspirate, nu sunt de pe pământ, ci din cer. Studierea lor de-a lungul vieții și continua meditație asupra dumnezeieștile Scripturi constituie calea către sănătatea spirituală. Nu este îngăduit, așadar, nimănui să refuze să creadă ceea ce spune Scriptura. Trebuie mai degrabă să dăm atenție cuvântului ei, căci dacă Cel care a vorbit este Dumnezeu și dacă El este necircumscris în esența Sa, atunci, evident, și Cuvântul spus de El este necircumscris. Temelia credinței este autoritatea apostolilor, arhitecții și vestitorii adevărului. Astfel, apostolul Pavel este slujitorul tainelor supraomenești conducătorul și călăuza universală, veritabil arhiereu. Nu numai inspirația, dar și claritatea certifică Scriptura ca autoritate supremă a doctrinei creștine.

(Jaroslav PelikanTradiția creștină. O istorie a dezvoltării doctrinei, vol. 2, University of Chicago, 1971, în rom. trad. și note pr. Prof. Nicolai Buga, Polirom, Iași, 2005, p. 46)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.