„Ultimul salt al vieții”

U

Omul care a ajuns bătrânețea trebuie să-și dea seama de aceasta. Îndeosebi bătrânul trebuie să ajungă la cunoștința rostului vârstei lui. Viața are un sens în toate ale sale, prin urmare și în ceea ce privește bătrânețea. (…) Bătrânul trebuie să-și primească cu elan ultimul său stadiu, și să-l facă rodnic. Bătrânețea e tocmai pregătirea pentru ultimul salt al vieții, bătrânețea deschide marea aventură spre necunoscut. Și dacă fiecare vârstă are nevoie de o inițiere, cu atât mai mult bătrânețea. O inițiere în bătrânețe și de ieșire, de marea ieșire, moartea. (…) Și dacă, din punct de vedere imediat vital, bătrânețea se arată ca un declin în sensul unui proces lăuntric trupesc care o îngustează nemilos, în schimb, o mare eliberare se împlinește. Bătrânețea ni se descoperă ca o sacră anticipare a veșniciei, ca vârsta ordinii spiritului, minunata iarnă a duhului. În acest sens, adevărata bătrânețe e puternic creatoare sau, mai bine, trebuie să fie creatoare. Bătrânețea e a valorilor celor dincolo de scopul natural, al valorilor de cultură și ale spiritului.

(Din Ce este omul?,

de Sandu Tudor,

Christiana, București, 2017)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.