„Ține-ți mâhnirea după cuviință!”

Fiule, varsă lacrimi pentru cel mort și, ca un om copleșit de durere, începe-ți plângerea, învelește-i trupul așa cum e datina și nu-i trece cu vederea punerea în mormânt.

Plângi cu amar, jelește-te și ține-ți mâhnirea după cuviință, o zi sau două – ca să nu-ți atragi clevetire -, apoi alină-ți întristarea.

Că din întristare vine moartea, iar întristarea inimii slăbește tăria.

Întristarea stă mână-n mână și cu nefericirea, iar viața săracului atârnă de inima lui.

Nu-ți lăsa inima pe seama tristeții; amintindu-ți de moarte, alung-o.

Nu uita: nu există întoarcere! Mortului nu-i vei fi de niciun folos, iar ție îți vei face rău.

Adu-ți aminte de vorba mea, care va fi și a ta: ieri eu, astăzi tu.

Când mortul se odihnește, lasă-i și amintirea să se odihnească; de-ndată ce duhul i-a plecat, alină-te!

(Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah, 38.16-23)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.