„Te întreb”

T

A fost al tău vreodată vântul

Sau universul nesfârșit?

Ori soarele din cer luându-l

L-ai dus în mâini la asfințit?

Ai ascultat în floare merii

Cum înălțau iubirii cânt?

Te-ai contopit cu ploaia verii

În brațe fulgerul purtând?

Ai născocit cu ochiul minții

Cât pot fi toamnele de-adânci?

Ți-ai dăltuit din iarna vieții

Poteci de soare peste stânci?

Întrebări formulate poetic de Viorica Sălăjeanu, o femeie care face cinste neamului românesc. Prea puțin cunoscută în raport cu talentul ei, poeta a trăit demn și a scris pe măsură. Implicată în viața socială, atentă la nevoile semenilor, ea ne-a lăsat în urmă o pildă.

Versurile de mai sus ne arată cât suntem de mici în raport cu creația și, implicit, în raport cu Creatorul. Sunt întrebări saturate de metaforă, dar care țintesc direct în miezul existenței noastre, a fiecăruia.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.