Rugăciune (45)

R

Știu că firea mea pământească mă va trage înapoi, dar mă hotărăsc, prin puterea harului Tău, să mă alipesc de tine și de căile Tale sfinte, indiferent ce mă va costa. Sunt sigur că nu voi ieși în pierdere cu Tine; de aceea voi fi mulțumit cu mustrarea, cu greutățile și cu necazurile; aici jos, mă voi lepăda de mine însumi, îmi voi lua crucea Ta și te voi urma. Îngăduie-mi să fiu sărac, smerit, mic și disprețuit aici, ca să pot fi acceptat să trăiesc și să împărățesc cu Tine dincolo.

(Joseph Alleine)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.