Provocările uceniciei la RVE

P

De aproape două luni predic la Radio Vocea Evangheliei despre ucenicie. Două au fost palierele pe care le-am atacat: chemarea ucenicilor și principiile comunității. Cu plecare din Evanghelia după Marcu, am încercat să observ conțintul biblic al uceniciei și felul în care se aplică el la viața noastră de credință.

Începând din această săptămână (joia la 9.00, reluare la 21) RVE Oradae va transmite ultima serie de mesaje pe aceeași temă. De data aceasta atenția ne va fi atrasă de provocările uceniciei. Prin aceste provocări înțelegem umanitatea ucenicilor față în față cu imensitatea chemării. Deși umblau cu Isus, ei continuau să tragă după ei preconcepții copilărești, să aibă îndoieli profunde și să acționeze uneori fără logică.

Rând pe rând, textul marcan oferă cititorului mai multe scene în care ucenicii ne surprind de-a dreptul. În primul capitol sesizăm limitarea lor; în al patrulea retrăim cu ei îndoiala; în al șaselea cumplita împietrire, iar în al optulea le observăm nepriceperea. Lucrurile însă nu se opresc aici. Un studiu integral al Evangheliei după Marcu va scoate la iveală alte patru provocări. Mai întâi frustrarea produsă de superficialitate și descrisă în capitolul opt, apoi cea cauzată de neveghere și care se consumă în Grădina Getsimani. Lepădarea planează și ea asupra uceniciei lui Petru în capitolul 14, dar și teama de după Înviere își cere drepturile.

Cele enumerate se găsesc în textul biblic într-un mod evident. Scenele ce le încadrează ne ajută să pricepem mesajul. Fiecare dintre cele opt provocări se consumă în situații concrete de viață și slujire. A le înțelege înseamnă a fi realist și încrezător în același timp. Soluția nu este să ne blazăm sau să ne uităm înapoi. Această nouă serie de mesaje își propune să ne încurajeze și să ne ofere detalii suplimentare. Fie ca Duhul Domnului să atingă inimile noastre, ale tuturor!

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.