Povestea anotimpurilor

P

“Iarna. Cuprindere albă, îngheţată, ascundere a necurăţiilor lumii şi ale sufletului sub aşternutul curat, neutru, egalizator – precum cel al începuturilor –, retragere în căldura căminului, însingurare şi rabatere spre jăratecul sufletului, meditare, timp pentru sondarea adâncimilor sufleteşti, adiere a poveştilor copilăriei, vine-vine Moş Crăciun, mâine anul se-nnoieşte, suspendare a timpului, câteodată plictiseală…
Primăvara. Aşteptare, nerăbdare, trepidare, oarece tumult, intrare în ritmul firesc al naturii, în cadenţa cosmică, dorinţă de un nou început, de curăţire, de înviere şi de o altă ordine a existenţei, noile pulsaţii îţi dau avânt, explozia vegetaţiei te înaripează, proiectare în cele mici şi nevinovate, în firul de iarbă, în floarea albă din pomul din grădină, în raza plăpândă a soarelui, în gâzele pământului…
Vara. Sentiment de plenitudine, de dezvoltare maximum a posibilităţilor, de iradiere şi risipire, de maturizare a celor din afara şi dinlăuntrul tău, natura îţi oferă tot ce vrei – şi tu ei –, jubilezi, te înfrupţi din toate, ocazie de oarece suspendare a activităţii şi dor de ducă, predispunere spre excese – ale soarelui, ale roadelor pământului, ale propriei firi…
Toamna. Împlinire a promisiunilor, fructificare a trudei asupra exteriorului şi interiorului tău, bucurie a primirii ofrandelor mult aşteptate, adunare şi adăpostire a celor trebuincioase pentru mai târziu, contemplare detaşată, pregătire în vederea trecerii spre adormire, acceptare a limitelor şi a unui fel de sfârşit, lunecare lină spre un alt ciclu, spre o altă viaţă…”

Excerpt From
Educația. Experiențe, reflecții, soluții
Constantin Cucoș

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.