Omul și timpul liber

O

Omul incult se deosebește de cel cult prin faptul că primul trebuie să cheltuiască mai mulți bani pentru activitățile din timpul liber, pentru că prin sine însuși nu poate produce nimic concret și este nevoit să cumpere totul de la cei din afara lui. O persoana cultivată profită de momentele de odihnă pentru a se dezvolta lăuntric. Firește că poate recurge la lucruri din afară, de exemplu cărți și discuri, dar el este cel care adaugă valoare activităților din timpul liber. Își utilizează cunoștințele, memoria și sensibilitatea ca să producă ceva diferit de munca zilnică. Tocmai de aceea trebuie să avem în vedere că educația este necesară nu numai pentru a deprinde un meșteșug sau o profesie. Trebuie să ne educăm și pentru timpul liber și să dobândim o capacitate creatoare, ceea ce ne ajută să evităm să trăim asemenea momente doar cheltuind și consumând, așa cum fac cei ce sunt prizonierii propriei lor inculturi.

Precauțiile și etichetările de mai sus îi aparțin filozofului spaniol Fernando Savater. Este o delectare să citesc fragmente de genul într-o lucrare ce-am mai recomandat-o aici: Cele zece porunci în secolul al XXI-lea. O analiză plină de umor și învățăminte care-l pune pe autor în poziția de avocatul diavolului, pornind mereu de la punctul de vedere al omului modern, al omului care uită Decalogul.

Dacă te iei după cele câteva aserțiuni, poți formula o doctrină: așezarea oamenilor în culți și inculți trebuie făcută după cum își petrec timpul liber. Trebuie să vă mărturisesc o exaltare ce mi-o pricinuiește ideea. Nu m-am gândi până acum la un asemenea criteriu. Dar, pe măsură ce-l analizezi, pare tot mai plauzibil. Odihnă plăcută…

comentarii

De Ghiță Mocan

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.