O lecție de recunoștință

O

rec

După ce a primit Premiul Nobel pentru Literatură, Albert Camus îi trimite o scrisoare emoționantă profesorului Louis Germain. Pe când Camus era doar un băiețandru, când nimeni nu întrezărea nimic din ce urma să fie, acest dascăl a intuit totul. A știut să „citească” bine în inima și-n mintea puștiului. I-a observat cu atenție inteligența, talentul și sârguința, iar apoi l-a încurajat cum a știut mai bine. Celebrul scriitor de mai târziu n-a uitat însă acest important detaliu.

Iată ce-i scria la 19 noiembrie 1957:

Dragă Domnule Germain,

Am lăsat să se mai domolească zarba stârnită în jurul meu, înainte să-ți vorbesc din străfundul inimii mele. Am primit un premiu mult prea măreț, un premiu pe care nici nu l-am căutat, nici nu l-am solicitat. Dar când am auzit vestea, primul meu gând, după mama, a fost la dumneata. Fără dumneata, fără mâna plină de afecțiune pe care ai întins-o copilului mărut și sărman ce eram, fără învățăturile și exemplul dumitale, nimic din toate astea nu s-ar fi întâmplat.

Nu pun mare preț pe premiul ăsta. Dar cel puțin îmi oferă șansa de a-ți spune ce ai însemnat și ce însemni încă pentru mine, și să te asigur că toate eforturile dumitale, munca dumitale și generozitatea cu care i te-ai dedicat trup și suflet, toate acestea sunt încă vii într-unul dintre micii dumitale școlari care, în ciuda trecerii timpului, nu a încetat să fie elevul dumitale recunoscător.

Te îmbrățișez din toată inima mea.

Albert Camus

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.