Eticheta

Premiul Nobel pentru Literatură

P

O lecție de recunoștință

După ce a primit Premiul Nobel pentru Literatură, Albert Camus îi trimite o scrisoare emoționantă profesorului Louis Germain. Pe când Camus era doar un băiețandru, când nimeni nu întrezărea nimic din ce urma să fie, acest dascăl a intuit totul. A știut să „citească” bine în inima și-n mintea puștiului. I-a observat cu atenție inteligența, talentul și sârguința, iar apoi l-a încurajat cum a știut...

Autobiografie în clar-obscur

O reținere greu explicabilă ne face parcă incapabili să ne repovestim dramele. Dacă nu le uităm, atunci încercăm să le interpretăm într-o cheie suprarealistă. Imprimăm asupra acestor episoade un fel de nimb melancolic, saturând cu mit o realitate ce a fost cândva atât de vie. Ne este mai la îndemână să le reinterpretăm, decât să le prezentăm așa cum au fost. Este, probabil, o autoprotecție la...

Exercițiu de neuitare: Henryk Sienkiewicz

La 15 noiembrie 1916, retras la Vevey (Elveția), se stingea marele scriitor Henryk Sienkiewicz.  Născut într-un orășel din Polonia (la 5 mai 1846), a avut parte de o familie deosebită. Înainte de a deprinde scrisul și cititul, micuțul a învățat tot felul de tradiții cavalerești și patriotice, învățând pe de rost Cântecele istorice ale lui J.U. Niemcewicz. Părăsește școala fără a susține examenul...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.