Natura lui Dumnezeu

N

Dumnezeu e deplinătatea desăvârșită a ceea ce este El; limitele generozității, puterii, vieții, înțelepciunii, bunătății sunt fixate numai acolo unde se întâlnesc cu contrariile lor, dar Dumnezeu nu are opus, căci este dincolo de neființă sau negație, transcendând orice compoziție sau antinomie; Dumnezeu este numit simplu, în primul rând în acest sens al deplinătății totale. Mai mult, a spune că El este tern înseamnă a spune nu doar că El e fără început sau sfârșit, ci că este fără nici un fel de extensie sau succesiune; natura divină nu cunoaște trecut sau viitor și nici succesiune, ci este asemenea unui ocean nesfârșit de eternitate; nu este timp, deși timpul izvorăște din El.

(David Bentley Hart,

Frumusețea infinitului, Polirom, 2013, p. 256)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.