Mândria și păcatele trupești

M

Toate păcatele izvorăsc din două surse: trup și mândrie, dintre care mândria este cea mai cumplită (întrucât ea a doborât puterile îngerești).

Creștinii și-au concentrat atenția, „pasiunea” lor religioasă asupra trupului. Ei știu cât de ușor este să cazi în mândrie. Mândria spirituală (adevăr, spiritualitate, maximalism) este cea mai înfiorătoare. Dificultatea luptei împotriva mândriei constă în faptul că mândria, spre deosebire de trup, apare în forme variate  și cel mai lesne și-o însușește pe cea a îngerului luminii.

În smerenie, oamenii își văd nevrednicia și defectele, iar smerenia este cea mai divină însușire. Ajungem smeriți, nu pentru că ne vedem pe noi înșine (într-un fel sau altul, aceasta conduce la mândrie, pentru că falsa smerenie este doar un alt aspect al mândriei, poate mai greu de depășit), ci numai dacă Îl vedem pe Dumnezeu în smerenia Lui.

(Filă de jurnal de Alexander SchmemannBiografia unui destin misionar, Reîntregirea, Alba Iulia, 2014, p. 40)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.