Logica și limitele ei

L

Mintea omenească nu se poate desprinde din cercul magic al jocului decât îndreptându-și privirea spre tot ce-i mai sfânt. Dacă cercetează lucrurile cu ajutorul gândirii logice, nu ajunge prea departe. Când gândirea umană contemplă toate comorile spiritului și verifică toate splendorile capacității sale, găsește totdeauna pe terenul oricărei judecăți serioase o rămășiță de problematică. Fiecare sentință a unei judecăți peremtorii este recunoscută în propria conștiință ca nedeplin concluzivă. În acel punct unde judecata șovăie, se prăbușește ideea seriozității absolute.

Fragment din concluzia cărții Homo ludens a cunoscutului enciclopedist Johan Huizinga (Humanitas, 2003). Tradusă în numeroase limbi, devenită deja clasică, lucrarea olandezului Huizinga își propune să determine elementul ludic al culturii. Cu o măiestrie demnă de apreciere, autorul găsește substrat ludic în mai toate activitățile elaborate de om de-a lungul timpului.

Finalul întregii dezbateri se plasează într-un cadru metafizic am putea spune. Huizinga elogiează funcțiile rațiunii și ale logicii, dar în același timp le determină și limitele. Pentru o înțelegere completă a lucrurilor logica nu este suficientă. Extrem de importantă (deoarece declanșează întreg procesul), ea devine neputincioasă la un moment dat. Întotdeauna va fi ceva MAGIC  în gândirea umană și în felul cum omul se raportează la lume. Acest element magic poate fi depășit doar de SACRU. A înțelege tot ce e mai sfânt, a te putea ridica deasupra vremelniciei tuturor lucruilor, înseamnă să faci pasul mai departe. Îmi dau seama că citând doar acest mic fragment am ridicat probabil mai multe întrebări. Lectura cărții ar fi de dorit, iar apoi conexiile nu vor întârzia să apară.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.