Eticheta

istoria culturii

i

Gloria Alexandriei antice

“Oraşul avea multe atracţii turistice, printre care un teatru impresionant şi un cartier cu case de toleranţă, însă vizitatorii erau întotdeauna atraşi de un lucru cu adevărat excepţional: în centrul oraşului, într-un loc somptuos, cunoscut sub numele de Muzeu, fusese colecţionată cu costuri enorme şi arhivată atent pentru cercetare cea mai mare parte a moştenirii intelectuale a culturii...

„Adevărul este senin ca cerul zilelor frumoase”

Adeseori aceia care strigă în contra aristocrației sunt niște aristocrați ascunși în zdrețele demagogiei, niște falși profeți. Acești aristocrați de uliță, de noroi, de patimă sunt cei mai aprigi dușmani ai libertății. Ei decretează legile de proscripție, ei măsoară și vând libertatea ca o marfă; ei aruncă pietre oamenilor de pace și de onoare, ei acuză de trădare pe cine nu vrea să coboare în...

Europenitate și creștinism

Nici nu mai știm sigur câte legături mai există între europenitatea noastră actuală și creștinismul tradițional. Oricum, dacă vă puneți o oră deoparte, veți putea urmări aici un dialog calm și edificator. Adrian Papahagi este intervievat pe diferite teme, inclusiv cea legată de materialitatea cărții. Lectura înțeleasă în stilul ei clasic nu și-a pierdut savoarea și – crede invitatul –...

„Privirea Lui este un act de iubire”

Dumnezeu este Cel care vede. Dar privirea Lui este un act de iubire. Cu privirea Lui, El își îmbrățișează creaturile, le susține și le încurajează. Privirea lui nu este una care doar se uită la ceva: este iubire creatoare, este puterea ce permite lucrurilor să fie ele însele și le salvează de la degenerare și decădere… Dumnezeu își întoarce fața Sa spre om și astfel se dă pe Sine...

Logica și limitele ei

Mintea omenească nu se poate desprinde din cercul magic al jocului decât îndreptându-și privirea spre tot ce-i mai sfânt. Dacă cercetează lucrurile cu ajutorul gândirii logice, nu ajunge prea departe. Când gândirea umană contemplă toate comorile spiritului și verifică toate splendorile capacității sale, găsește totdeauna pe terenul oricărei judecăți serioase o rămășiță de problematică. Fiecare...

Exercițiu de neuitare: Herbert Spencer

La 27 aprilie 1820 s-a născut unul dintre cei mai mari gânditori moderni: Herbert Spencer. Fiu al unui educator responsabil care provenea dintr-o familie de profesori. Cu lecturi întinse încă din copilărie – sub atenția tatălui – Herbert s-a dezvoltat într-un mediu extrem de promițător. La 13 ani intră sub îndrumarea directă a pastorului Thomas Spencer, unchiul său. Urmează studii...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.